Norges Bank

Pressemelding

Fondet kjøper nye eiendommer i USA

Norges Bank Investment Management har signert en avtale om kjøp av en andel på 45 prosent av en portefølje med logistikkeiendommer på totalt 5,6 millioner kvadratmeter, samt en portefølje med utviklingseiendommer, i samarbeid med Prologis.

Avtalen ble signert 17. april, og det er ventet at overtakelse vil finne sted i løpet av 30 til 60 dager.

Norges Bank Investment Management vil betale 2,3 milliarder dollar, tilsvarende rundt 17,9 milliarder kroner, for andelen på 45 prosent. Porteføljen er verdsatt til totalt 5,9 milliarder dollar, rundt 45,8 milliarder kroner, og er beheftet med 0,7 milliarder dollar med eksisterende gjeld, tilsvarende rundt 5,4 milliarder kroner. Selger av porteføljen er KTR Capital Partners.

Porteføljen består av 322 logistikkeiendommer spredt over totalt 17 stater i USA. I transaksjonen inngår også ytterligere 10 eiendommer bestående av 330 000 kvadratmeter bygg under utvikling og land med 635 000 kvadratmeter utbyggingspotensiale.

Prologis vil kjøpe den resterende andelen på 55 prosent og vil ha ansvaret for forvaltningen av porteføljen på vegne av partnerskapet.

Pressekontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Line Aaltvedt

Tel: +47 2407 3559/ +47 948 54 656

Email: press@nbim.no

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. april 2015 22:25