Norges Bank

Pressemelding

Positive resultater for alle aktivaklasser

Statens pensjonsfond utland fikk i 2014 en avkastning på 7,6 prosent, tilsvarende 544 milliarder kroner.

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 7,9 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 6,9 prosent. Eiendomsinvesteringene fikk en avkastning på 10,4 prosent.

– 2014 har vært et godt år for fondet, med positive resultater for alle fondets aktivaklasser. Sterke aksjemarkeder i første halvår og fallende renter bidro positivt til resultatet, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management.

Det relative resultatet var svakere enn i tidligere år. I 2014 var den samlede avkastningen på aksje- og renteinvesteringene 0,8 prosentpoeng lavere enn referanseindeksenes avkastning. Resultatet kan i hovedsak forklares av en høyere andel europeiske aksjer og en kortere varighet på fondets renteinvesteringer sammenlignet med referanseindeksen.

Andelen av fondet som er investert i eiendom, økte i løpet av 2014 til 2,2 prosent. Det er blitt opprettet en separat ledergruppe for eiendom som skal bygge en egen organisasjon for eiendomsinvesteringene.

– Vi har aldri gjort så mange eiendomsinvesteringer som i fjor, og vi vil de neste årene fortsette å øke investeringene i eiendom. Vi er glade for å ha fått på plass en egen ledergruppe for eiendom som vil drive den planlagte veksten i eiendom fremover, sier Slyngstad.

Kronekursen svekket seg mot mange av hovedvalutaene i løpet av året. Dette bidro til å øke fondets verdi med 702 milliarder målt i norske kroner. I tillegg ble fondet tilført 147 milliarder kroner.

Fondet utgjorde totalt 6 431 milliarder kroner per 31. desember 2014, hvorav 61,3 prosent var investert i aksjer, 36,5 prosent i rentepapirer og 2,2 prosent i eiendom.

Årsrapport for Statens pensjonsfond utland 2014

Pressekontakter:

Marthe Skaar
Tel: +47 2407 3561/ +47 926 17 663

Line Aaltvedt
Tel: +47 2407 3559/ +47 948 54 656

Email: press@nbim.no

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. mars 2015 10:00

57:13

Statens pensjonsfond utland. Årsrapport 2014

Publisert 13. mars 2015 10:00