Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank finansierer forskning på bærekraftig gruvedrift

Columbia University i New York har fått treårig økonomisk støtte fra Norges Bank Investment Management til forskning på hvordan ulike faktorer påvirker bærekraften og lønnsomheten i gruveindustrien.

Finansieringsstøtten skal bidra til å realisere et forskningsprosjekt initiert av Norges Bank Investment Management. Prosjektet tar i hovedsak for seg gull- og koppergruvedrift, som i økende grad står overfor utfordringer knyttet til vannforvaltning, avskoging, landrettigheter, samt sosiale og regulatoriske forhold. Forskningsprosjektet skal studere hvordan utfordringene forbundet med bærekraft påvirker gruveselskapers lønnsomhet.

Forskerne ved Columbia University skal utvikle et statistisk modelleringsverktøy for å vurdere risiko knyttet til miljø- og vannrelaterte utfordringer ved gruvedrift og de finansielle konsekvensene av dette. Verktøyet vil bli tilgjengelig for finansanalytikere, gruveselskaper, myndigheter, interesseorganisasjoner og akademikere.

Prosjektinitiativet må sees i sammenheng med Finansdepartementets oppdaterte mandat, der det presiseres at Norges Bank skal bidra til forskning innen ansvarlig forvaltningsvirksomhet med sikte på å få mer kunnskap om forhold som er relevante for investeringsporteføljens avkastning og risiko på lang sikt.

Pressekontakt:
Fungerende kommunikasjonssjef Marthe Skaar
Tlf: +47 926 17 663/+47 24 07 35 61
Epost: press@nbim.no

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 9. januar 2015 08:00