Norges Bank

Pressemelding

Et godt år for fondet

Avkastningen for Statens pensjonsfond utland var på 15,9 prosent i 2013. Resultatet ble i hovedsak drevet av sterke aksjemarkeder.

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 26,3 prosent. Renteinvesteringene fikk en nullavkastning, mens investeringer i eiendom ga en avkastning på 11,8 prosent. Avkastningen var 1,0 prosentpoeng høyere enn referanseindeksene fondet måles mot.

– Resultatet var drevet av aksjeinvesteringene. 2013 var et år med flere usikkerhetsmomenter i verdensøkonomien, men likevel så vi en bred oppgang i aksjemarkedene, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management, som forvalter fondet.

Ved utgangen av 2013 var fondets verdi 5 038 milliarder kroner, en økning på mer enn 1200 milliarder fra inngangen til året. Avkastningen i 2013 var på 692 milliarder kroner, mens vi fikk en tilførsel i 2013 på 239 milliarder kroner. En svakere krone økte kroneverdien av fondet i løpet av året med 291 milliarder kroner.

– I 2013 gjennomførte vi fondets første eiendomskjøp i USA. Investeringene i eiendom vil øke betydelig i årene som kommer, og vi har styrket organisasjonen med dette for øyet det siste året, sier Slyngstad.

Ved utgangen av 2013 var den samlede tilførselen siden fondets oppstart på 3 302 milliarder kroner, mens fondets samlede avkastning var på 1 799 milliarder kroner.

Investeringene i fondet var fordelt med 61,7 prosent i aksjer, 37,3 prosent i rentepapirer og 1,0 prosent i eiendom.

Årsrapport for Statens pensjonsfond utland 2013 (NBIM)

Pressekontakt:

Marthe Skaar, tlf: +47 926 17 663/47 24 07 35 61 og e-post: press@nbim.no

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. februar 2014 10:00