Norges Bank

Pressemelding

Styrket resultat for aksjeinvesteringene

Statens pensjonsfond utland fikk i andre kvartal 2014 en avkastning på 3,3 prosent, tilsvarende 192 milliarder kroner.

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 4,0 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 2,0 prosent. I andre kvartal var den samlede avkastningen på aksje- og renteinvesteringene 0,1 prosentpoeng lavere enn referanseindeksenes avkastning. Investeringer i fast eiendom fikk en avkastning på 3,0 prosent.

–Aksjemarkedene har gått opp i andre kvartal, og fremvoksende markeder har sett den beste avkastningen. Markedene er tilført mye likviditet, og det har drevet aktivaprisene oppover. Vi har observert mindre volatilitet i markedene, men vi må være forberedt på svingninger i fondets verdi fremover, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management.

Kronekursen svekket seg mot mange av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Dette bidro til å øke fondets verdi med 132 milliarder målt i norske kroner. I tillegg ble fondet tilført 44 milliarder kroner.

Fondet utgjorde totalt 5478 milliarder kroner per 30. juni, hvorav 61,3 prosent var investert i aksjer, 37,6 prosent i rentepapirer og 1,2 prosent i eiendom.

Rapport for andre kvartal 2014 (Norges Bank Investment Management)

Pressekontakt:

Kommunikasjonssjef Thomas Sevang
Tlf: +47 926 01 756/+47 24 07 32 76
Epost: press@nbim.no

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 20. august 2014 10:00