Norges Bank

Pressemelding, mkb

Motsyklisk kapitalbuffer 4. kvartal 2014

Norges Bank har sendt Finansdepartementet det kvartalsvise rådet om krav til motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Rådet offentliggjøres når departementet har fattet sin beslutning. Beslutningsgrunnlaget for rådet er gjengitt i Pengepolitisk rapport 4/14.

Boligprisene har steget markert gjennom høsten, og gjelden i husholdningene vokser fortsatt noe raskere enn inntektene. Det er tegn til at bankene letter på kredittpraksisen overfor husholdningene. Derimot er gjeldsveksten til foretakene lav, og fallet i oljeprisen har økt risikoen for en vesentlig svakere utvikling i norsk økonomi.

– Analysen i rapporten tyder på at de finansielle ubalansene samlet sett ikke bygger seg videre opp. Skulle boligprisene fortsette å stige markert raskere enn husholdningenes inntekter, kan ubalansene igjen øke, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Bufferkravet ble i desember i fjor fastsatt til 1 prosent fra 30. juni 2015. Bankene har hatt god lønnsomhet så langt i år og er på god vei til å møte de nye kapitalkravene.

Figurer og bakgrunnsmateriale

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 11. desember 2014 10:00

32:10

Pressekonferanse om rentebeslutningen

Publisert 11. desember 2014 10:00