Norges Bank

Pressemelding, Ny Seddelserie

Motiver til ny seddelserie

Norges Bank har nå besluttet hvilke motiver som skal brukes som utgangspunkt for det videre arbeidet med ny seddelserie.

Våren 2014 ble det gjennomført en konkurranse om utforming av motiver på ny seddelserie. Formålet med konkurransen var å komme fram til et forslag som kan være det kunstneriske utgangspunktet for utformingen av ny seddelserie og som formidler temaet «Havet» på en god måte.

Åtte deltakere ble valgt ut av en ekspertgruppe til å delta i finalerunden i konkurransen. Juryen har bestått av fem eksterne fagpersoner og ett medlem fra banken. De har konkludert med at det er to forslag som skiller seg ut: Ringvirkninger av Enzo Finger, og Det norske livsrommet av The Metric System og Terje Tønnessen. Juryen har kåret forslaget fra Enzo Finger til vinner av konkurransen og mener dette forslaget formidler temaet på en overraskende måte med et godt kunstnerisk grep.

Norges Bank har besluttet å arbeide videre med en kombinasjon av to innleverte forslag. Forsiden på sedlene vil bli utviklet med utgangspunkt i forslaget fra The Metric System, Det norske livsrommet. Utgangspunktet for baksidene vil være pikselmotivene levert inn fra Snøhetta Design, Grensenes skjønnhet.

Forsidemotiv: Motiv: Gokstadskipet fra 800-tallet med den norsktegnede baugen X-BOW® utviklet av Ulstein Design & Solutions AS i bakgrunnen. Signalflagg: Bokstaven O.

Baksidemotiv: Pikselmotiv i horisont: Lasteskip. Kubisk mønster: 3,4 m/s. Organisk mønster: Lett bris. Bølger starter å briste.

Forsidene fra The Metric System er svært godt tilrettelagt for å innarbeide nødvendige sikkerhetselementer. Uttrykket er åpent, lyst og typisk nordisk. Ved å benytte pikselmotivene fra Snøhetta Design som bakside, vil sedlene få både et tradisjonelt og et moderne uttrykk.

Norges Bank arbeider nå videre med motiver og design slik at synlige sikkerhetselementer beregnet for publikum og maskinlesbare sikkerhetselementer kan utformes og legges inn i sedlene. De ferdige sedlene vil derfor kunne avvike en del fra utgangspunktet som er vist over. De første nye sedlene vil tidligst bli utgitt i 2017.

Norges Bank stiller ut konkurranseforslagene i Grafills lokaler i Oslo, Rosenkrantz gate 21, fra 7. til 26. oktober. Tittel på utstillingen er «Norges nye seddelserie: Havet».

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 7. oktober 2014 18:30
Publisert 7. oktober 2014 18:30