Norges Bank

Pressemelding

Fondets nest beste resultat

Avkastningen på Statens pensjonsfond utland var 13,4 prosent i 2012. Det er fondets nest beste resultat noen gang.

– Resultatet reflekterer utviklingen i verdens finansmarkeder gjennom 2012, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 18,1 prosent. Alle verdens store aksjemarkeder steg markert i løpet av året. Avkastningen var særlig høy andre halvår, og kan blant annet knyttes til tiltak fra den europeiske sentralbanken som ble annonsert i juli.

Renteinvesteringene ga en avkastning på 6,7 prosent. Avkastningen var positiv innen alle større sektorer, og høyest for selskapsobligasjoner.

Avkastningen på eiendomsinvesteringene var 5,8 prosent.

Forvaltningsstrategien ble videreutviklet i 2012. Samlet markedsverdi er nå utgangspunktet for fordelingen av fondets aksjeinvesteringer mellom ulike regioner. Investeringene i statsobligasjoner er fordelt på land etter størrelsen på deres totale verdiskaping. Samtidig ble ni valutaer fra fremvoksende markeder godkjent for renteinvesteringer.

– Strategiendringen er den største siden fondets aksjeandel ble økt til 60 prosent. Mens fondet i 2011 investerte 150 milliarder av tilførselen i europeiske aksjer, investerte vi i 2012 nesten tilsvarende beløp i obligasjoner i fremvoksende markeder, sier Slyngstad.

Ved utgangen av 2012 var verdien av fondet 3816 milliarder kroner, opp fra 3312 milliarder ett år tidligere. Tilførselen gjennom året var 276 milliarder kroner, mens avkastningen utgjorde 447 milliarder. En sterkere kronekurs trakk verdien av fondet ned med 220 milliarder.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 8. mars 2013 10:00