Norges Bank

Pressemelding

Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer

– Sårbarheten i norsk økonomi og gode resultater i finansnæringen tilsier at bankene nå bør bygge en motsyklisk kapitalbuffer, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Flere år med oppgang i boligpriser og utlån har økt faren for at finansielle ubalanser kan utløse eller forsterke et tilbakeslag i norsk økonomi. Husholdningenes gjeld vokser fortsatt raskere enn inntektene.

Bankene har god inntjening og lave tap. En motsyklisk kapitalbuffer vil gi bankene mer å tære på i dårligere tider.

Stortinget har vedtatt nye lovregler for kapitalkrav til bankene. I løpet av de neste månedene vil Finansdepartementet utarbeide en forskrift om den motsykliske bufferen.

– Vi tar sikte på å legge fram et konkret råd om bufferen når forskriften er klar, trolig i neste pengepolitiske rapport 19. september. Nivået på bufferen må vurderes i lys av at de øvrige kapitalkravene trappes opp, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 20. juni 2013 10:00