Norges Bank

Pressemelding

Fondet inngår ny samarbeidsavtale og investerer ytterligere i det amerikanske eiendomsmarkedet

Norges Bank Investment Management (NBIM) og MetLife, Inc. har gjennom et datterselskap inngått et partnerskap med formål å investere i førsteklasses (Class A) kontoreiendommer i sentrale amerikanske markeder.

NBIM og MetLife, Inc. kan i dag kunngjøre den første investeringen gjennom partnerskapet, eiendommen One Financial Center i Boston, Massachusetts, som ble gjennomført i begynnelsen av desember. Bygningen er verdsatt til omtrent 700 millioner dollar, tilsvarende 4,33 milliarder kroner. NBIMs andel på 47,5 prosent av kjøpesummen utgjør 238 millioner dollar, tilsvarende 1,47 milliarder kroner.

Om eiendommene

One Financial Center er et 46 etasjers kontorbygg bestående av omtrent 121 000 kvadratmeter med utleieareal. Eiendommen ligger i 10 Dewey Square i nærheten av Bostons kjente jernbanestasjon South Station. NBIM kjøpte sin andel på 47,5 prosent av eiendommen fra One Financial Center Equity, LLC, et datterselskap av Beacon Capital Strategic Partners V. L. P., mens MetLife økte andelen de allerede eide med 2,5 prosentpoeng.

Om partnerskapet

NBIM vil ha en eierandel på 47,5 prosent i partnerskapet, mens MetLife, Inc. vil ha den resterende eierandelen på 52,5 prosent. NBIMs partnerskap med MetLife, Inc. er fondets tredje partnerskap i USA innen eiendom. MetLife vil være ansvarlig for eiendomsforvaltningstjenester i partnerskapet.

MetLife, Inc. er en av de største aktørene på det kommersielle eiendomsmarkedet med 55,1 milliarder dollar investert i eiendom, fordelt på 43,1 milliarder dollar i kommersielle pantelån og 12 milliarder dollar direkte i eiendom ved utgangen av 2012.

Norges Bank Investment Management (NBIM) forvalter Statens pensjonsfond utland (populært kalt oljefondet). NBIMs oppgave er å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner gjennom ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse av fondet. Fondet er investert i globale aksje-, rente og eiendomsmarkeder. Ved utgangen av tredje kvartal 2013 var fondets markedsverdi på 4 714 milliarder kroner, tilsvarende 810 milliarder dollar.

Pressekontakt:

Thomas Sevang,
Head of Communications & External Relations, NBIM
Tel. +47 9260 1756 or +47 2231 6455, e-mail: press@nbim.no

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. desember 2013 14:55