Norges Bank

Første eiendomsinvestering i USA

Statens pensjonsfond utland har gjennom et partnerskap med TIAA-CREF kjøpt 49,9 prosent av fem kontorbygg i USA. Kjøpet er fondets første investering i verdens største eiendomsmarked.

Eiendommene i New York City, Washington D.C. og Boston er verdsatt til 1,2 milliarder dollar, tilsvarende om lag 6,6 milliarder kroner. Selgeren er TIAA-CREF, som vil fortsette å eie 50,1 prosent av hver bygning og stå for driften av eiendommene på vegne av partnerskapet. Transaksjonen ble gjennomført 8. februar.

– Dette er fondets første eiendomsinvestering utenfor Europa og er i tråd med vår strategi om å bygge en global eiendomsportefølje av høy kvalitet, sier Karsten Kallevig, direktør for eiendomsinvesteringer i Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet. – Vi er fornøyde med å ha inngått et samarbeid med en partner med TIAA-CREFs ekspertise, og ser frem til å jobbe sammen.

To av bygningene ligger i New York City, to i Washington D.C. og én i Boston. De fem eiendommene har totalt 172 450 kvadratmeter med utleieareal. Partnerskapet vil søke å investere i ytterligere kontorbygninger, hovedsakelig i de samme tre byene.

– Som verdens største eiendomsmarked vil USA være en viktig del av fondets langsiktige eiendomsportefølje, sier Kallevig. – I startfasen vil vi se etter investeringer i de største byene på østkysten.

Fondets første eiendomsinvesteringer ble gjennomført i 2011 gjennom kjøp av kontor- og butikklokaler i London og Paris. Fondet er fordelt med 60 prosent i aksjer, 35-40 prosent i rentepapirer og inntil 5 prosent i eiendom.

Om eiendommene:

Eiendommene i Washington D.C. står for 37 prosent av de fem eiendommenes totale brutto utleieareal, og er lokalisert på 1101 Pennsylvania Avenue og 1300 I Street.

Eiendommen i Boston utgjør 33 prosent av brutto utleieareal, og er lokalisert på 33 Arch Street.

Eiendommene i New York City står for 30 prosent av brutto utleieareal, og er lokalisert på 470 Park Avenue South og 475 Fifth Avenue.

Norges Bank Investment Management (NBIM) ivaretar og utvikler finansielle verdier for fremtidige generasjoner gjennom forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Fondet er investert globalt i aksje-, rente- og eiendomsmarkeder. Det hadde en samlet verdi på 3 723 milliarder kroner ved utgangen av september 2012.

TIAA-CREF (www.tiaa-cref.org) leverer pensjonstjenester innenfor akademiske, medisinske, kulturelle og forskningsrelaterte felt i USA, og hadde 502 milliarder dollar under forvaltning ved utgangen av 2012. TIAA-CREF Individual & Institutional Services, LLC og Teachers Personal Investors Services, Inc., er medlemmer av FINRA og distribuerer verdipapirprodukter.

Publisert 11. februar 2013 13:00