Norges Bank

Pressemelding

Fondet kjøper mer eiendom i Paris

Statens pensjonsfond utland inngikk i dag en avtale om å kjøpe 50 prosent av fem eiendommer i Paris for 275 millioner euro, tilsvarende om lag 2,1 milliarder kroner, fra Generali Group.

Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet, ble også enig med Generali om å opprette et partnerskap der Generali Real Estate skal bistå med eiendomsforvaltningstjenester. Partnerskapet vil ha en langsiktig investeringsstrategi fokusert på Paris, men kan over tid bli utvidet til å gjelde andre markeder i Europa.

– Vi er fornøyde med å ha inngått et partnerskap med en solid organisasjon som Generali, og håper på å utvide satsingen i årene fremover, sier Karsten Kallevig, NBIMs direktør for eiendomsinvesteringer.

– Med denne transaksjonen får vi økt fondets eksponering mot eiendommer av høy kvalitet sentralt i Paris, sier Kallevig.

Generali vil fortsette å eie 50 prosent av eiendommene når transaksjonen gjennomføres senere i år. Eiendommene utgjør totalt om lag 38 600 kvadratmeter og består av kontor- og butikklokaler. De befinner seg i:

  • 100 avenue des Champs Elysées, Paris
  • 8e3-5 boulevard Malesherbes, Paris
  • 8e15-17 rue Scribe, Paris
  • 9e11/13/15 rue Pasquier, Paris
  • 8e 183-185 avenue Daumesnil, Paris 12e

Norges Bank Investment Management (NBIM) ivaretar og utvikler finansielle verdier for fremtidige generasjoner gjennom forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Fondet er investert globalt i aksje-, rente- og eiendomsmarkedene, og hadde en samlet verdi på 3 312 milliarder kroner ved utgangen av 2011.

Generali Real Estate er en ledende europeisk eiendomsforvalter. Selskapet forvalter hovedsaklig eiendomsinvesteringene til morselskapet Generali Group, som er et av Europas største forsikringskonsern. Generali Real Estate har en investeringsportefølje på omtrent 28 milliarder euro og mer enn 500 ansatte, og har et nærvær i en rekke europeiske markeder.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 5. juli 2012 15:00