Norges Bank

Pressemelding

Fondet kjøper 50 prosent av en portefølje av logistikkeiendommer

Statens pensjonsfond utland skal gjennom et partnerskap med Prologis kjøpe 50 prosent av en portefølje av logistikkeiendommer for 1,2 milliarder euro, eller om lag 8,9 milliarder kroner.

Selgeren er det amerikanske selskapet Prologis, som vil fortsette å eie de resterende 50 prosent av porteføljen og stå for driften av eiendommene på vegne av partnerskapet. Kjøpsprisen inkluderer eksisterende bankgjeld på 0,1 milliarder euro.

Porteføljen omfatter 195 eiendommer i 11 europeiske land inkludert Frankrike, Storbritannia, Spania, Polen og Italia. Eiendommene har 4,5 millioner kvadratmeter med utleiebart areal og brukes hovedsakelig som distribusjonslokaler av omtrent 300 leietagere fra ulike bransjer. Transaksjonen, som partene ble enige om i dag, ventes å bli gjennomført i første kvartal 2013.

– Avtalen står for fondets første investering i logistikkeiendom og er i tråd med vår strategi om å utvikle en eiendomsportefølje av høy kvalitet som er spredt over ulike land og sektorer, sier Karsten Kallevig, direktør for eiendomsinvesteringer i Norges Bank Investment Management (NBIM) som forvalter fondet. – Vi er fornøyde med å inngå et partnerskap med et velrenommert selskap som Prologis og ser frem til et langt og fordelaktig samarbeid.

Partnerskapet har i utgangspunktet en varighet på 15 år, som kan bli forlenget. Partnerne har som intensjon å nedbetale eksisterende bankgjeld innen første kvartal 2014. Som del av transaksjonen, vil fondet få opsjoner om å kjøpe 6 millioner aksjer i Prologis til 35,64 dollar per aksje.

Porteføljens største eksponering er mot Frankrike, fulgt av Storbritannia, Spania, Polen og Italia. Disse landene står for 73 prosent av den totale investeringsverdien. Porteføljen har også eiendommer i Tsjekkia, Ungarn, Nederland, Sverige og Belgia.

Norges Bank Investment Management (NBIM) ivaretar og utvikler finansielle verdier for fremtidige generasjoner gjennom forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. Fondet er investert globalt i aksje-, rente- og eiendomsmarkeder. Det hadde en samlet verdi på 3 723 milliarder kroner ved utgangen av september 2012.

Prologis, Inc., er en ledende eier, operatør og utvikler av næringseiendom i markeder i Amerika, Europa og Asia. Ved utgangen av september 2012 eide eller forvaltet Prologis om lag 52,5 millioner kvadratmeter med eiendom og utviklingsprosjekter i 21 land. Selskapet leier ut distribusjonslokaler til mer enn 4,500 kunder.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 20. desember 2012 15:00