Norges Bank

Pressemelding

Organisasjonsendringer i Norges Bank

Norges Bank oppretter avdeling for Markeder og banktjenester. Avdelingene Finansiell stabilitet og Pengepolitikk videreføres med fokus på politikkutforming.

I den nye organisasjonen vil Norges Banks kjernevirksomhet deles inn i tre avdelinger, mot to i dag. I tillegg til avdelingene Finansiell stabilitet og Pengepolitikk opprettes en avdeling for Markeder og banktjenester. Den nye avdelingen samler de operative kjernefunksjonene.

- Organisasjonen fungerer godt i dag, men vi vil tilpasse organisasjonen slik at vi bedre kan ivareta de oppgaver og utfordringer vi står overfor. Tiden var inne for en organisasjonsendring, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Nytt i den nye organisasjonen er også opprettelse av en stabsavdeling for Strategi og utvikling som skal ha ansvar for blant annet strategi- og styringsprosesser for sentralbankvirksomheten. Den nye organisasjonsstrukturen skal gjelde fra 1. juni i år.

Omorganiseringen medfører at det skal ansettes to nye direktører i Norges Bank; ledere for henholdsvis Finansiell stabilitet og Pengepolitikk. Disse stillingene vil bli utlyst om kort tid.

Norges Bank Investment Management (NBIM) berøres ikke av omorganiseringen.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. mars 2012 15:20