Norges Bank

Pressemelding

Aksjefall gir svakt kvartal

En nedgang i de internasjonale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -2,2 prosent, eller -77 milliarder kroner, i andre kvartal 2012.

– En svakere utvikling enn ventet i verdensøkonomien tynget aksjemarkedene i andre kvartal, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Statens pensjonsfond utland. – I tillegg økte usikkerheten rundt konsekvensene av den europeiske statsgjeldskrisen.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -4,6 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 1,5 prosent. Samlet var resultatet 0,2 prosentpoeng lavere enn avkastningen på fondets referanseindekser. Fondets investeringer i fast eiendom fikk en avkastning på 0,3 prosent.

Fondet reduserte i løpet av kvartalet investeringene i obligasjoner utstedt i europeiske valutaer til 48,1 prosent av den samlede rentebeholdningen fra 51 prosent. Samtidig ble andelen obligasjoner utstedt i amerikanske valutaer og valutaer i Asia og Oseania økt til henholdsvis 40,4 prosent og 11,6 prosent. Endringene var i tråd med en strategi om å gradvis redusere andelen obligasjoner utstedt i utviklede europeiske lands valutaer. Fondet økte i kvartalet også beholdningen av statsobligasjoner utstedt i valutaene til fremvoksende økonomier som Kina, Brasil og India.

Markedsverdien av fondet steg i løpet av kvartalet med 65 milliarder kroner til 3 561 milliarder kroner. Kronekursen svekket seg mot flere av valutaene fondet investeres i, og det økte isolert sett markedsverdien med 70 milliarder kroner. Fondet ble også tilført 72 milliarder kroner fra staten, som ble investert med 80 prosent i aksjer og 20 prosent i rentepapirer.

Ved utgangen av kvartalet var fondet investert med 59,6 prosent i aksjer, 40,1 prosent i rentepapirer og 0,3 prosent i eiendom.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 10. august 2012 10:00