Norges Bank

Pressemelding

Lavere produksjonsvekst, noe svakere markedsutsikter

Kontaktbedriftene i Norges Banks regionale nettverk rapporterte at produksjonen de siste 3 månedene hadde steget i noe lavere takt enn tidligere i år. Kontaktene ventet samlet sett noe lavere vekst de neste 6 månedene, men det var svært store forskjeller mellom vekstutsiktene for de ulike næringene.

Aktiviteten steg mest i oljeleverandørnæringen og i bygg og anlegg, mens veksten i varehandelen var lav. Det var kun kontaktene i oljeleverandørnæringen som ventet høyere vekst i produksjonen det neste halve året. Veksten var ventet å avta mest i eksportindustrien.

Andelen bedrifter med kapasitetsproblemer har steget i høst, spesielt i bygg og anlegg og tjenesteyting. Kontaktene har samlet sett nedjustert sine investeringsplaner for de neste 12 månedene, men ventet fortsatt god vekst i sysselsettingen.

I 2012 ventet kontaktene samlet en årslønnsvekst på 3¾ prosent. Det laveste anslaget var i industrien, mens tjenesteytende sektor hadde det høyeste anslaget.

305 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble hovedsakelig gjennomført i november.

 

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 9. desember 2011 10:00