Norges Bank

Pressemelding

Første eiendomsinvestering i Frankrike

Statens pensjonsfond utland har i dag inngått avtale om å kjøpe 50 prosent av syv eiendommer i og omkring Paris fra AXA Group. Dette er fondets andre eiendomsinvestering og den første i Frankrike.

Kjøpsprisen er satt til 702,5 millioner euro, tilsvarende om lag 5,5 milliarder kroner. Eiendommene utgjør til sammen om lag 156 000 kvadratmeter og består stort sett av kontorbygg i de vestlige og sentrale forretningsområdene i Paris. AXA Real Estate vil stå for den daglige driften av eiendommene.

– Investeringen er i tråd med vår strategi om å investere i de største europeiske markedene før vi vurderer andre deler av verden, sier Karsten Kallevig, direktør for eiendomsforvaltning i Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet. – Det gjenspeiler også vår preferanse om å gå inn i partnerskap med investorer som både eier og forvalter eiendom.

AXA vil eie 50 prosent av eiendommene etter at transaksjonen er gjennomført som planlagt i tredje kvartal. Eiendommene er som følger:

  • 12-14 Rond Point des Champs-Elysées, Paris 8e
  • 1-3 / 2 rue des Italiens, Paris 9e
  • 16 avenue Matignon, Paris 8e
  • 24-26 rue Le Peletier, Paris 9e
  • Meudon Campus, 92 Meudon
  • OPUS 12, 92 La Défense
  • 31-33 rue de Verdun, 92 Suresnes

Norges Bank Investment Management (NBIM) er Norges Banks kapitalforvaltningsenhet og forvalter Statens pensjonsfond utland. Fondet fikk i mars 2010 et mandat til gradvis å investere inntil 5 prosent av sine midler i eiendom gjennom en tilsvarende reduksjon i renteinvesteringene. Ved utgangen av mars 2011 hadde fondet en markedsverdi på 3 102 milliarder kroner og besto av 61,3 prosent aksjer, 38,6 prosent rentepapirer og 0,1 prosent eiendom. Fondet gjennomførte 1. april 2011 sin første eiendomsinvestering, som var kjøpet av 25 prosent av The Crown Estates Regent Street-portefølje i London.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 5. juli 2011 13:00