Norges Bank

Pressemelding

Aksjefall tynger resultatet i tredje kvartal

Sterk nedgang i de globale aksjemarkedene ga Statens pensjonsfond utland en avkastning på -8,8 prosent, tilsvarende -284 milliarder kroner, i tredje kvartal 2011.

– Gjeldskrisen i Europa og frykten for et globalt økonomisk tilbakeslag tynget aksjemarkedene i kvartalet, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet. – Det meste av fondets kapitaltilførsler ble investert i aksjer for å utnytte prisnedgangen og dra nytte av fondets langsiktige perspektiv.

Kvartalet var det nest svakeste i fondets historie. Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -16,9 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 3,7 prosent. Samlet var resultatet 0,3 prosentpoeng lavere enn avkastningen på fondets referanseindekser.

Fondets største nominelle verdifall i en enkelt aksjeinvestering var i BNP Paribas, fulgt av Siemens og Daimler. Enkeltinvesteringen med høyest nominell avkastning var Apple, fulgt av Vodafone og IBM. Blant fondets renteinvesteringer steg statsobligasjoner mest med en avkastning på 7 prosent, hjulpet av økende etterspørsel etter statsgjeld fra land som Tyskland, Storbritannia, Frankrike og USA.

Fondet kjøpte i juli 50 prosent av syv eiendommer i og utenfor Paris fra AXA Group til 702,5 millioner euro, tilsvarende om lag 5,5 milliarder kroner. Det var fondets andre eiendomsinvestering og den første i Frankrike. Ved utgangen av kvartalet var fondet investert med 55,6 prosent i aksjer, 44,1 prosent i rentepapirer og 0,3 prosent i eiendom.

Markedsverdien av fondet falt med 56 milliarder kroner til 3 055 milliarder kroner i kvartalet. Fondet fikk en avkastning på -284 milliarder kroner, mens tilførslene fra staten utgjorde 78 milliarder kroner. Kronekursen svekket seg mot flere av valutaene fondet investeres i, og det økte isolert sett markedsverdien med 150 milliarder kroner.

I de ni første månedene av året var avkastningen på fondet -6,6 prosent, tilsvarende -222 milliarder kroner. Aksjeinvesteringene fikk en avkastning på -15,1 prosent, mens renteinvesteringenes avkastning var på 6,3 prosent. Samlet var resultatet 0,2 prosentpoeng lavere enn avkastningen på referanseindeksene.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. oktober 2011 10:00