Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 2,25 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 2,25 prosent. Prognosene i Pengepolitisk rapport 2/11 tilsier at renten økes gradvis gjennom høsten.

Norsk økonomi går godt, og arbeidsledigheten faller. Inflasjonen er lav, men den vil trolig etter hvert ta seg opp. – Vi satte renten opp i mai, holder den uendret ved dette møtet, og ser fortsatt for oss at renten øker gradvis gjennom andre halvår, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

– Statsgjeldskrisen i Hellas og andre europeiske land har ført til ny uro i finansmarkedene. Derfor har aksjekursene falt og de langsiktige rentene er igjen svært lave. Men veksten i verdensøkonomien ser likevel ut til å holde seg oppe. Vi legger til grunn at gjeldskrisen i Hellas blir håndtert på en måte som ikke fører til vesentlige ringvirkninger for andre land, sier Qvigstad.

Hovedstyret vedtok også på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 2¼–3¼ prosent i perioden fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 19. oktober, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

For mer informasjon, se ”Hovedstyrets vurdering” i Pengepolitisk rapport 2/11.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 22. juni 2011 14:00