Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 2,25 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 2,25 prosent.

- Slik vi nå vurderer det, kommer styringsrenten til å holdes på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Industrilandene står trolig overfor en forsterket og langvarig lavkonjunktur. Finansmarkedene er preget av uro og usikkerhet. - Uroen og svakere utsikter ute påvirker utsiktene også for norsk økonomi, sier sentralbanksjefen.

Her hjemme er inflasjonen lav, men veksten i norsk økonomi holder seg fortsatt godt oppe. Det er uvanlig stor usikkerhet om den videre utviklingen. Analysene i Pengepolitisk rapport 3/11 tilsier at styringsrenten begynner å øke igjen om ett års tid.

- Skulle uroen ute forsterkes og utsiktene for vekst og inflasjon bli ytterligere svekket, kan renten bli satt ned. Med utsikter til høyere vekst og inflasjon kan renten gå opp tidligere, sier Olsen.

Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 1¾ - 2¾ prosent i perioden fram til neste Pengepolitisk rapport legges fram 14. mars 2012, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser. 

For mer informasjon, se ”Hovedstyrets vurdering” i Pengepolitisk rapport 3/11.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 19. oktober 2011 14:00