Norges Bank

Pressemelding

Styringsrenten uendret på 2 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 2 prosent. Slik det nå ser ut, er hovedstyrets vurdering at renten bør økes før halvårsskiftet.

Oppgangen i norsk økonomi har fått feste og markedsrentene ute har gått opp. Det er utsikter til forholdsvis høy vekst i produksjon og sysselsetting de nærmeste årene. Inflasjonen anslås å ta seg gradvis opp mot målet på 2,5 prosent. - Prognosene i Pengepolitisk rapport 1/11 tilsier at renten gradvis økes mot et mer normalt nivå, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.  

- Skulle aktiviteten i økonomien eller inflasjonen øke mer enn ventet, kan det bli en mer markert oppgang i renten enn vi nå ser for oss. Skulle veksten i verdensøkonomien avta vesentlig, uroen ute forsterkes eller kronen fortsette å styrke seg, kan økningen i renten bli skjøvet ut i tid, sier Qvigstad.   

Hovedstyret har vedtatt at styringsrenten bør ligge i intervallet 1¾ - 2¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 22. juni, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.
 
For mer informasjon, se ”Hovedstyrets vurdering" (pdf) i Pengepolitisk rapport 1/11.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. mars 2011 14:00