Norges Bank

Pressemelding

Kvartalsvis avkastning på 4 milliarder kroner

Statens pensjonsfond utland fikk en avkastning på 0,3 prosent, tilsvarende 4 milliarder kroner, i andre kvartal 2011. Stigende obligasjonspriser veide opp for kursfall i store deler av aksjemarkedet.

– Tegn til svakere økonomisk vekst i USA og Europa og bekymringer rundt ringvirkningene av den europeiske statsgjeldskrisen, reduserte risikoviljen i markedene i kvartalet, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet.
– Samtidig økte etterspørselen etter statsobligasjoner fra land som Tyskland, Storbritannia, Frankrike og USA, sier Slyngstad.

Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var -0,7 prosent i kvartalet, mens avkastningen på renteinvesteringene var 1,8 prosent, målt i internasjonal valuta. Samlet var resultatet 0,1 prosentpoeng lavere enn avkastningen på fondets referanseindekser.

Seks av fondets ti aksjesektorer falt i verdi i andre kvartal, mens fire steg. Fondets største nominelle verdifall i et enkeltselskap var i banken HSBC. Deretter fulgte JPMorgan Chase, USAs nest største bank, og danske Vestas Wind Systems, verdens største vindmølleprodusent. Enkeltinvesteringen med høyest nominell avkastning var det sveitsiske matvareselskapet Nestlé, fulgt av legemiddelprodusentene Sanofi og Roche.

Samtlige av fondets obligasjonssektorer steg i verdi i andre kvartal. Statsobligasjoner, som var den største sektoren med 43 prosent av fondets renteinvesteringer, fikk en avkastning på 2 prosent.

Markedsverdien av fondet steg med 9 milliarder kroner til 3 111 milliarder kroner i kvartalet. Fondet fikk en avkastning på 4 milliarder kroner i perioden, og ble tilført 53 milliarder kroner fra staten. En oppgang i kronekursen mot flere av valutaene fondet investeres i, reduserte isolert sett markedsverdien med 48 milliarder kroner.

Ved utgangen av kvartalet var fondets investeringer fordelt med 60,5 prosent i aksjer, 39,4 prosent i rentepapirer og 0,1 prosent i eiendom.

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 12. august 2011 10:00