Norges Bank

Pressemelding

Moderat vekst i produksjonen og bedrede markedsutsikter

Norges Banks kontaktbedrifter i det regionale nettverket rapporterer at produksjonen har økt siden starten av året. Det ventes noe tiltakende vekst i produksjonen det neste halve året.

Aktiviteten har økt mest i eksportindustrien og varehandelen. Produksjonen falt fortsatt i oljenæringen og bygg og anlegg, men produksjonsutsiktene for disse to næringene har bedret seg betydelig siden i vinter. Hjemmemarkedsindustrien rapporterer om svakere utsikter fremover enn de øvrige sektorene.

Det forventes en forsiktig vekst i investeringene fremover, som i forrige runde.

For første gang siden høsten 2008 viser nettverket, samlet sett, at sysselsettingen har økt noe de siste tre månedene. Omslaget er særlig markert i bygge- og anleggsnæringen som planlegger ytterligere vekst i sysselsettingen. Sysselsettingen ventes fortsatt å falle i industrien.

Prisene har vokst moderat de siste 12 månedene. Prisveksten drives av de husholdningsrettede næringene, men også industrien melder om en forsiktig vekst i sine priser. Den samlede prisveksten ventes å holde seg moderat de neste 12 månedene også.

Lønnsveksten i 2010 ventes, som i forrige runde, å bli 3½ prosent.

299 kontaktbedrifter har rapportert denne gangen. Intervjuene ble gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 9. juni 2010 14:00