Norges Bank

Pressemelding

Fondet annonserer første eiendomsinvestering

Norges Bank, som forvalter Statens pensjonsfond utland, er blitt enig om å kjøpe en 25 prosent andel av The Crown Estates portefølje av eiendommer i Regent Street i London.

Kjøpsprisen forventes å bli 448 millioner pund, tilsvarende om lag 4,2 milliarder kroner. En endelig avtale og fullføring av transaksjonen ventes innen utgangen av mars 2011. Det vil da gi fondet sin første investering innen fast eiendom etter at Finansdepartementet 1. mars i år ga tillatelse til å investere i denne aktivaklassen.

– Fondet er i dag kun investert i aksjer og rentepapirer, og vil på lengre sikt styrkes av også å gå inn i eiendom, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM).

Regent Street er en av Londons travleste handlegater, med kjente merkevarebutikker som Apple, Burberry, Banana Republic og Hamleys. Eiendommene i porteføljen, som består av 113 bygg spredt over 39 kvartaler, eies av The Crown Estate på vegne av Storbritannia.

Et partnerskap vil gi fondet 25 prosent av porteføljens nettoinntekter, som i stor grad vil komme fra utleie av butikklokaler og kontorbygg. The Crown Estate vil motta de resterende 75 prosent av nettoinntektene. Avtalen vil ha en varighet på 150 år.

– The Crown Estate vil fortsette å ha ansvar for forvaltningen av porteføljen, mens NBIM vil ta del i større kapitalbeslutninger, sier Slyngstad.

The Crown Estate har siden 2002 arbeidet med å fornye og videreutvikle den populære handlegaten, som strekker seg fra Piccadilly Circus og forbi Oxford Street. Videreutviklingen av området ventes å fortsette.

Fondet fikk 1. mars et mandat til gradvis å investere inntil 5 prosent av sine midler i eiendom, ved å redusere renteinvesteringer tilsvarende. Investeringene skal hovedsakelig være i unotert eiendom, i velutviklede markeder og innenfor tradisjonelle eiendomstyper, i første omgang i Europa. Fondets investeringer besto av 60 prosent aksjer og 40 prosent rentepapirer ved utgangen av tredje kvartal.

NBIM vil holde en pressekonferanse kl. 10:00 i dag i forbindelse med eiendomsinvesteringen og fremleggelsen av fondets resultater for tredje kvartal. Pressekonferansen vil finne sted i Norges Banks lokaler på Bankplassen 2 i Oslo.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 4. november 2010 07:00