Norges Bank

Pressemelding

Rekordhøy avkastning i andre kvartal

De internasjonale aksje- og rentemarkedene viste en markant bedring i andre kvartal. Avkastningen for Statens pensjonsfond – Utland ble 12,7 prosent (270 milliarder kroner) og meravkastningen 2,1 prosentpoeng, det beste kvartalsresultatet noensinne. Fondet har i kvartalet nådd målet på 60 prosent aksjeandel, etter to års innfasing.

- Den positive utviklingen i andre kvartal har fortsatt inn i tredje kvartal. Siden markedene snudde i mars og frem til i dag, har fondets verdi økt med mer enn 600 milliarder kroner, sier Yngve Slyngstad, direktør for Norges Bank Investment Management (NBIM).

Avkastningen i andre kvartal var 270 milliarder kroner. Nye tilførsler utgjorde 40 milliarder kroner, på nivå med første kvartal, men klart lavere enn foregående år. Siden årsskiftet er fondet tilført 84 milliarder kroner, mot 384 milliarder for hele 2008. Fondets verdi økte til 2 385 milliarder, opp 309 milliarder kroner for kvartalet.

- Det var klare tegn til stabilisering av den økonomiske utviklingen i andre kvartal, og usikkerheten rundt finanssektoren avtok. Vi ser at likviditeten begynner å komme tilbake i flere av rentemarkedene, sier Slyngstad.

Aksjeandelen nådde 60,3 prosent ved utgangen av kvartalet, etter to års innfasing med aksjekjøp siden sommeren 2007, da aksjeandelen ble besluttet økt fra 40 til 60 prosent. I løpet av innfasingen har fondet kjøpt aksjer for vel 1 000 milliarder kroner. Samtidig har fondets eierandeler mer enn doblet seg fra 0,4 prosent til 1,0 prosent av de globale aksjemarkedene. I Europa var eierandelen ved utgangen av andre kvartal 1,7 prosent.

Avkastningen var, både absolutt og relativt, den høyeste for noe enkelt kvartal i fondets historie. Oppgangen var også prosentvis større enn tidligere kvartalers fall. Renteforvaltningen bidro med en meravkastning på 3,7 prosentpoeng, mens aksjeforvaltningens meravkastning var 0,7 prosentpoeng.

Strategien for eierskapsutøvelsen er revidert i andre kvartal og forvaltning av vannressurser er innført som et nytt satsingsområde for fondet. Kvartalet ga også et viktig gjennombrudd for bransjesamarbeid mot barnearbeid.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. august 2009 10:00