Norges Bank

Pressemelding

Sentralbanker offentliggjør forlengelse av kredittavtaler med Federal Reserve

For å møte fortsatt uro i de globale pengemarkedene i dollar, har Federal Reserve og andre sentralbanker forlenget eksisterende kredittavtaler til 30. oktober 2009.

Forlengelsen gjelder for tiden kredittlinjer (swaplinjer) mellom Federal Reserve og hver av de følgende sentralbanker: Reserve Bank of Australia, Banco Central do Brasil, Bank of Canada, Danmarks Nationalbank, Bank  of England, European Central Bank, Bank of Korea, Banco de Mexico, Reserve Bank of New Zealand, Norges Bank, Monetary Authority of Singapore, Sveriges Riksbank og Swiss National Bank. Bank of Japan vil vurdere forlengelsen på sitt neste pengepolitiske møte. 

Norges Banks tiltak

Norges Bank og Federal Reserve er blitt enige om å forlenge den eksisterende kredittavtalen på 15 milliarder dollar fra 30. april 2009 til 30. oktober 2009. Skulle behovet oppstå, kan Norges Bank trekke på avtalen for å skaffe til veie dollar-likviditet i Norge.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 3. februar 2009 16:00