Norges Bank

Pressemelding

Ny organisasjonsstruktur i NBIM

Norges Bank Investment Management (NBIM) etablerer nå en ledergruppe med bred internasjonal kompetanse. Dermed er siste fase gjennomført av en større omorganisering av virksomheten, som startet i forbindelse med Yngve Slyngstads inntreden som leder i januar 2008.

- NBIM har nå en ledergruppe med betydelig erfaring fra de internasjonale finansmarkedene. Vi har fått på plass et team av ledere som gjør NBIM godt rustet til å møte fremtidige utfordringer, og som vil utvikle organisasjonen videre, sier Slyngstad.

- Med en internasjonal portefølje på rundt 8000 selskaper, og med kontorer i Oslo, London, New York og Shanghai, er det naturlig at NBIM fortsetter internasjonaliseringen av organisasjonen. Vi har allerede 20 nasjonaliteter blant våre 230 ansatte, og kommer til å vokse utenlands i årene fremover. Vi trenger ledere med bred internasjonal erfaring, sier Slyngstad.

- Vi gjennomførte store endringer i organisasjonen i løpet av 2008. En rekke funksjoner som tidligere var adskilte for aksje- og renteforvaltningen ble slått sammen. I tillegg ble risikostyringsområdet betydelig styrket, og renteforvaltningen restrukturert.  Nå gjennomfører vi det siste leddet i endringsprosessen ved å etablere en ny lederstruktur, og samtidig styrke organisasjonen med ny kompetanse utenfra.

- Kunnskap og kompetanse er helt avgjørende for at vi skal kunne gjøre en god jobb som forvalter og skape merverdier for fondet. Med organisasjonsendringene og den nye ledergruppen på plass, er vi vel rustet, sier Slyngstad.


Den nye ledergruppen vil bestå av følgende personer:

 • Yngve Slyngstad
  Chief Executive Officer
 • Stephen A. Hirsch
  Deputy Chief Executive Officer
 • Bengt O. Enge
  Chief Investment Officer
 • Jessica Irschick
  Chief Treasurer
 • Trond Grande
  Chief Risk Officer
 • Mark Clemens
  Chief Administrative Officer
 • Age Bakker
  Chief Operating Officer
 • Dag Dyrdal
  Chief Strategic Relations Officer
 • Chief Compliance Officer annonseres på et senere tidspunkt

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. august 2009 07:00