Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank og Norsk Bergverksmuseum enige om forvaltningsavtale

Norges Bank og Norsk Bergverksmuseum har inngått avtale om forvaltningen av Norges Banks Myntverksamling.

-Myntverksamlingen har nasjonal verdi. Norges Bank ønsker ikke selv å drive museum, og er glad for at vi nå kan få en god museumsfaglig forvaltning av samlingen på Kongsberg, sier direktør Harald Bøhn i Norges Bank.

-Den Kongelige Mynt er en uløselig del av Sølvverkets historie. Norsk Bergverksmuseum er derfor glad for at vi nå har fått på plass en avtale som sikrer at myntverkssamlingen holdes samlet og at myntverkshistorien blir presentert i sitt rette museumsfaglige miljø på Kongsberg, sier styreleder ved Norsk Bergverksmuseum Hans-Christian Gabrielsen.

Bedriften Den Kongelige Mynt var ved opprettelsen i 1686 en del av Kongsberg Sølvverk. Kulturarven etter Kongsberg Sølvverk forvaltes i dag av Norsk Bergverksmuseum. Norges Bank beholdt eierskapet til Den Kongelige Mynts samlinger etter salget av Myntverket i 2003.

Samlingen omfatter blant annet mynter, medaljer, verktøy, modeller, museale gjenstander og bibliotek. Av sikkerhetshensyn er den delen av myntsamlingen som ikke er utstilt på Norsk Bergverksmuseum, inntil videre magasinert i Norges Bank. Partene er enige om at Norges Bank ivaretar forvaltningen av disse objektene så lenge de befinner seg i Norges Banks lokaler. Når de sikkerhetsmessige forholdene ligger til rette for det, vil Norsk Bergverksmuseum etter forutgående forhandlinger overta forvalteransvar også for denne del av samlingen.

 

Kontaktpersoner:

Norsk Bergverksmuseum:
Styreleder Hans-Christian Gabrielsen, tlf. 908 55 979

Norges Bank:
Direktør Harald Bøhn, tlf. 22 31 60 87

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 13. januar 2009 14:00