Norges Bank

Pressemelding

Gjennombrudd for aktivt eierskap: Ledende frøprodusenter samarbeider om bekjempelse av barnearbeid

Den 12. juni - verdens internasjonale dag mot barnearbeid - offentliggjør flere ledende globale aktører innen planteforskningsindustrien at de går sammen om bekjempelse av barnearbeid innen frøproduksjon. Samarbeidet ble initiert av Norges Bank som en del av det aktive eierskapet i porteføljeselskapene.

Offentliggjøringen skjer i regi av CropLife International, en global bransjeorganisasjon som representerer planteforskningsindustrien og arbeider for en bærekraftig utvikling innen jordbruk. Medlemsbedriftene inkluderer Monsanto, Syngenta, DuPont, Bayer CropScience BASF og Dow AgroSciences.

Selskapene har laget en industristandard som redegjør for den felles innsatsen selskapene vil gjøre for å forby bruken av barnearbeid hos leverandører og andre samarbeidspartnere innen leverandørkjeden i frøsektoren.

- Dette er et gjennombrudd i en sektor som opererer i land med høy risiko for barnearbeid. Norges Bank har vært drivende i denne prosessen, og vi er svært tilfreds med at disse selskapene nå har blitt enige om en industristandard for bekjempelse av barnearbeid innen frøproduksjon. Store multinasjonale selskaper må ta et medansvar sammen med andre aktører for å sikre grunnleggende rettigheter for barn som berøres av selskapets aktiviteter. Arbeidet mot barnearbeid er et langt lerret å bleke, og det er viktig at samarbeidet blir fulgt opp på en systematisk og effektiv måte, sier leder av eierskapsavdelingen i Norges Bank Investment Management, Anne Kvam. 

Kampen mot barnearbeid og tiltak for å fremme barns rettigheter er et satsingsområde for Norges Bank i den aktive eierskapsutøvelsen av Statens pensjonsfond – Utland. Arbeidet gjøres i overensstemmelse med NBIMs langsiktige perspektiv som investor, og de internasjonale standardene som eierskapsutøvelsen er basert på.

Norges Bank kom i år ut med en rapport som viser hvordan porteføljeselskapene møter NBIMs forventninger til selskapenes arbeid med barns rettigheter og bekjempelse av barnearbeid. Dette temaet er et av Norges Banks satsingsområder i arbeidet med eierskapsstyring og selskapskontakt, og er også tidligere dokumentert i NBIM Investor Expectations on Children’s Rights.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 12. juni 2009 09:02