Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank har undertegnet låneavtale med Seðlabanki Islands

Danmark, Finland, Norge og Sverige har i dag undertegnet avtaler med Island om å tilby langsiktige lån på til sammen 1,775 milliarder euro.

Etter en henvendelse fra den islandske sentralbanken ga norske myndigheter i november i fjor tilsagn om et langsiktig lån. Lånet skulle støtte opp under Islands økonomiske stabiliseringsprogram med Det internasjonale valutafondet (IMF). Det ble lagt vekt på at støtten til Island skulle skje i samarbeid med andre nordiske land. Dagens undertegning av avtalene konkretiserer den nordiske støtten til Island.

Norges andel av lånet utgjør 480 millioner euro, motsvarende om lag 4,3 milliarder kroner. Den norske låneavtalen er organisert som et lån fra Norges Bank til Seðlabanki Islands med garanti fra den islandske og den norske stat. Lånet har en løpetid på 12 år med fem års avdragsfrihet. Lånebeløpet vil bli gjort tilgjengelig for Island i fire omganger, knyttet til IMFs kvartalsvise gjennomganger av landets økonomiske program. De nordiske lånene har like vilkår.

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 1. juli 2009 10:00