Norges Bank

Pressemelding

Utgivelse av minnemynt i anledning av 150-årsjubileet for Knut Hamsuns fødsel

I 2009 er det 150 år siden Knut Hamsun ble født. For å markere denne begivenheten vil Norges Bank utgi en minnemynt i sølv.

Knut Hamsuns forfatterskap har stor litterær og kulturhistorisk betydning. Hamsun er en av Norges tre nobelprisvinnere i litteratur, og hans forfatterskap har hatt sterk innflytelse både på norsk og internasjonal litteratur.

Nasjonalbiblioteket har på vegne av Kultur- og kirkedepartementet fått ansvar for den offisielle markeringen av jubileet. Gjennom jubileet ønsker man å bidra til at den litterære arven etter Hamsun blir tatt vare på, synliggjort og brukt aktivt. Dette skal skje både gjennom nasjonale og lokale markeringer.

Ved utgivelse av mynten vil Norges Bank samarbeide med Nasjonalbiblioteket og prosjektforumet som er etablert for å markere jubileet. 

Tidspunkt for utgivelse av mynten blir bestemt senere.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 14. mars 2008 10:00