Norges Bank

Pressemelding

Utgivelse av jubileumsmynt i sølv i anledning 200-årsjubileet for Henrik Wergelands fødsel

I 2008 er det 200 år siden Henrik Wergeland ble født. For å markere denne begivenheten utgir Norges Bank en jubileumsmynt i sølv torsdag 8. mai.

- Vi håper sølvmynten vil bli et verdig minne om en av Norges største kulturpersonligheter, uttaler direktør Trond Eklund i avdeling for kontante betalingsmidler. Han trekker også fram Wergelands betydning for 17. mai, og den måten vi feirer dagen på.

Wergeland minnemynt Wergeland minnemynt

Som adversmotiv (forside) på mynten benyttes kongeportrettet av Harald V slik det har vært brukt på sirkulasjonsmynter med spesialpreg de senere år. Adversmotivet er utformet av formgiver Ingrid Austlid Rise ved Det Norske Myntverket. Myntens reversmotiv (bakside) er utformet av Enzo Finger, og viser Henrik Wergelands briller og navnetrekk.

I forbindelse med utgivelsen av mynten samarbeider Norges Bank med Wergeland 2008, som er et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet og Eidsvoll 1814. Dette prosjektet er etablert på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet for å planlegge og gjennomføre det offisielle jubileet.

Den 8. mai 2008 markerer Nasjonalbiblioteket 200-årsjubileet for Henrik Wergelands fødsel med en jubileumsutstilling og en bokutgivelse. Lansering av sølvmynten vil skje i forbindelse med åpningen av denne utstillingen. 

Sølvmynten har pålydende verdi 200 kroner, og utgis med et opplag på maksimalt 40.000 stk. Myntens utsalgspris eksklusiv ekspedisjonskostnader/porto, er kr 450,- pr. stk.

Det vil også bli utgitt en 10-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg for å markere jubileet. Denne mynten vil bli satt i sirkulasjon på Henrik Wergelands fødselsdag som er 17. juni. Motivene på sirkulasjonsmynten er de samme som på jubileumsmynten i sølv. 

Bilder og beskrivelser av jubileumsmynten i sølv er lagt ut på våre nettsider. For nærmere opplysninger om utgivelsen, vennligst kontakt assisterende direktør Leif Veggum (telefon 22 31 62 93) eller seniorrådgiver Ragnhild L. Solberg (telefon 22 31 64 54).

Mer informasjon om salg av jubileumsmynter mv. fremgår av våre nettsider www.norges-bank.no/myntsalg/ 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. april 2008 10:00