Norges Bank

Pressemelding

Sentralbanker offentliggjør kredittavtaler med Federal Reserve

I dag offentliggjør Federal Reserve, Reserve Bank of Australia, Danmarks Nationalbank, Norges Bank og Sveriges Riksbank etableringen av midlertidige kredittarrangementer for å møte tiltakende og vedvarende uro i de kortsiktige dollar-markeder.

Disse kredittarrangementene, lik de som også er blitt etablert av andre sentralbanker, er utformet for å bedre likviditetsforholdene i globale finansmarkeder. Sentralbanker fortsetter å samarbeide gjennom den nåværende perioden med markedsuro og er forberedt å ta ytterligere steg dersom behovet oppstår.

Norges Banks tiltak
Norges Bank og Federal Reserve er blitt enige om en kredittavtale på 5 milliarder dollar. Skulle behovet oppstå, kan Norges Bank trekke på avtalen for å skaffe til veie dollar-likviditet i Norge. Hvis avtalen blir trukket på av Norges Bank, vil kredittavtalen skaffe til veie en likviditetsfasilitet for finansinstitusjoner i Norge tilsvarende de som tidligere er offentliggjort av andre sentralbanker. Kredittavtalen utløper 30 januar 2009.
 
- Denne avtalen gir Norges Bank ytterligere fleksibilitet til å møte uro i finansmarkedene. Norges Bank vil løpende følge markedsutviklingen og er beredt til å iverksette nødvendige tiltak for å opprettholde ordnede markedsforhold i det norske pengemarkedet, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Informasjon om tiltak tatt av andre sentralbanker er tilgjengelig på følgende web-sider:
www.federalreserve.gov
www.nationalbanken.dk
www.rba.gov.au
www.riksbanken.se

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 24. september 2008 07:00