Norges Bank

Pressemelding

Kapitalforvaltningen i Norges Bank: Internasjonal finansuro og svakt aksjemarked

Første kvartal 2008 var fortsatt preget av finansuroen som begynte med problemer i boliglånsmarkedet i USA tidlig i 2007, og som senere utviklet seg til en mer omfattende krise i deler av det finansielle systemet. Aksjemarkedene falt kraftig i første kvartal, mens rentemarkedene hadde en positiv avkastning.

Statens Pensjonsfond – Utland ble tilført 88 milliarder kroner. Ved utgangen av kvartalet var fondets markedsverdi 1 946 milliarder kroner.

Avkastningen på Statens pensjonsfond – Utland ble -5,6 prosent målt i internasjonal valuta i første kvartal 2008.

Avkastningen på pensjonsfondet var 0,81 prosentpoeng under referanseporteføljen fastsatt av Finansdepartementet.

For Norges Banks valutareserver, som investeres med en langsiktig tidshorisont og inneholder både aksjer og obligasjoner, var avkastningen -4,9 prosent i første kvartal 2008. Avkastningen av Statens petroleumsforsikringsfond var 2,4 prosent. Dette fondet er kun plassert i rentebærende papirer.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 23. mai 2008 10:00