Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank inngår kredittavtale med Sedlabanki Islands

Sentralbankene i Norge, Danmark og Sverige har inngått kredittavtaler med Islands sentralbank, Sedlabanki Islands.

Norges Bank og Sedlabanki Islands har inngått en kredittavtale motsvarende opp til EUR 500 millioner. Avtalen gir Sedlabanki Islands rett til å erverve euro mot islandske kroner. Kredittavtalen er en swap-fasilitet som Sedlabanki Islands kan trekke på når og hvis behov oppstår.

”Kredittavtalen har som mål å støtte de islandske myndighetene i deres bestrebelser på å stabilisere den økonomiske utviklingen på Island”, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Uttalelser fra andre sentralbanker:

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 16. mai 2008 10:45