Norges Bank

Pressemelding

Norges Bank vil vurdere renten på styremøtet 15.10

Finanskrisen har spredd seg hurtig over landegrensene. Rentereduksjonen vi nå ser, er koordinert mellom de store landene. Det er gledelig at de store landene samler seg om tiltak som kan lette markedssituasjonen. Norges Bank vil vurdere virkningene av tiltakene som er satt inn over noe tid.

Norges Bank har sitt ordinære hovedstyremøte den 15. oktober, og styret vil vurdere renten på dette møtet – og ikke vente til det planlagte rentemøtet 29. oktober.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 8. oktober 2008 13:50