Norges Bank

Pressemelding

Kravene til sikkerhet for lån lempes

Norges Bank har i dag vedtatt midlertidige endringer i retningslinjene for pantsettelse av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank, med sikte på å øke bankenes låneadgang i Norges Bank.

- Krav om kredittvurdering og børsnotering for obligasjoner utstedt av private norske foretak, tas bort.

- Det åpnes for at en banks fordring på kredittforetak som er i ferd med å utstede obligasjoner med fortrinnsrett, kan godtas som sikkerhet for lån.

- Andeler i norske pengemarkedsfond kan godkjennes som sikkerhet også om de investerer i norske obligasjoner og sertifikater som ikke er godkjent etter gjeldende regelverk for sikkerhet for lån. Slike fondsandeler vil ikke lenger belaste bankkvoten på 35 prosent, selv om fondene etter vedtektene kan investere i verdipapirer utstedt av norske banker.

Endringene gjøres gjeldende 3. november 2008.

Nytt langt F-lån
Norges Bank vil tilby bankene et nytt F-lån i Norges Bank med to års løpetid. Lånet vil ha virkning fra 1. februar 2009. Maksimalt bud på toårslånet vil være 1 milliard kroner. Norges Bank vil vurdere å tilby ytterligere ett F-lån med to års løpetid med virkning fra 1. mai 2009. 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 29. oktober 2008 14:30