Norges Bank

Pressemelding

Meget sterk omsetningsvekst i det norske valutamarkedet

Den gjennomsnittlige daglige omsetningen i det norske valutamarkedet i april 2007 var 32 milliarder amerikanske dollar, en økning på 123 prosent fra april 2004. Den gjennomsnittlige daglige omsetningen av derivater var 6,7 milliarder amerikanske dollar i april 2007, en økning på 31 prosent fra april 2004. Dette framgår av en undersøkelse av aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet som Norges Bank gjennomførte i april i år. Undersøkelsen er en del av et internasjonalt fellesprosjekt i regi av Bank for International Settlements (BIS).

Samtidig med at Norges Bank foretok sin undersøkelse, ble tilsvarende undersøkelser gjennomført i til sammen 54 land. Det er gjennomført liknende undersøkelser hvert tredje år siden 1989. I tillegg til omsetningsundersøkelsen ble det gjennomført en undersøkelse om utestående beholdninger ved utgangen av juni i år. BIS vil presentere foreløpige resultater om beholdningsundersøkelsen i november 2007.

Økt terminhandel men fallende kroneandel
Omsetningen av valuta i terminmarkedet steg med hele 131,3 prosent fra april 2004 til april 2007. Omsetningen i spotmarkedet steg med 20,0 prosent i samme periode. Omsetningen i spotmarkedet er nå tilbake på om lag samme nivå som i 2001 etter et fall fra 2001 til 2004. Amerikanske dollar økte sin andel av omsetningen fra 40,8 prosent i april 2004 til 42,6 prosent i april 2007. Norske kroners andel av omsetningen falt fra 39,0 prosent i april 2004 til 30,7 prosent i april 2007. Euro hadde i årets undersøkelse en andel på 12,7 prosent av all handel, mot 13,9 prosent i den forrige undersøkelsen i 2004. Andre valutaer har økt sin andel fra 8,3 prosent i april 2004 til 14,0 prosent i april 2007. Det er særlig økt handel i australske dollar og svenske kroner som bidrar til dette.

Andelen valutahandel med utlandet holdt seg relativt stabil på 79,2 prosent i april 2007 mot 79,4 prosent i april 2004. Andelen for handel med andre finansinstitusjoner (enn de som deltok i undersøkelsen) steg fra 8,3 prosent i april 2004 til 18,7 prosent i april 2007. Andelen for handler mellom rapportørbanker falt fra 76,3 prosent i april 2004 til 67,1 prosent i april
2007.

Fortsatt økning i bruken av derivater
Omsetningen av fremtidige renteavtaler (FRA) økte med 25,7 prosent fra april 2004 til april 2007. Andelen av totalomsetningen i derivatmarkedet steg til 78,7 prosent. Andelen for rentebytteavtaler var stabil på 17,8 prosent, mens andelen for renteopsjoner falt fra 4,5 prosent i april 2004 til 1,1 prosent i april 2006. Det var også en økning i bruken av valutaopsjoner og valutabytteavtaler, men disse instrumentene utgjør fortsatt en relativt liten del av omsetningen i derivatmarkedet.

Utfyllende informasjon:

Bakgrunnsnotat:  Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2007 (pdf, 101 kB)

Den internasjonale undersøkelsen i regi av BIS

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 25. september 2007 17:00