Norges Bank

Pressemelding

Kapitalforvaltningen i Norges Bank: Positiv avkastning i tredje kvartal til tross for uro i finansmarkedene

Tredje kvartal ga sett under ett en positiv avkastning for Statens pensjonsfond - Utland på 1,15 prosent. Kvartalet var preget av uro i finansmarkedene i juli og august. Det var kursnedgang i aksjemarkedene, men denne ble mer enn oppveid av kursstigning i obligasjonsmarkedene.

For de første tre kvartalene var periodeavkastningen av Statens pensjonsfond - Utland 4,94 prosent målt i internasjonal valuta. I tredje kvartal var det mindreavkastning på 0,17 prosentpoeng målt mot referanseporteføljen definert av Finansdepartementet. For de første tre kvartalene var meravkastningen 0,19 prosentpoeng.

Avkastningen av investeringsporteføljen i Norges Banks valutareserven var 0,45 prosent i tredje kvartal. Til og med tredje kvartal var avkastningen 4,21 prosent. I tredje kvartal var det mindreavkastning i investeringsporteføljen på 0,60 prosentpoeng. For de første tre kvartalene var mindreavkastningen 0,39 prosentpoeng.

Pensjonsfondets markedsverdi falt fra 1 939,5 milliarder til 1 932,3 milliarder kroner i løpet av tredje kvartal. Det ble tilført midler tilsvarende 75,9 milliarder kroner. Avkastning av investeringene var 21,3 milliarder, mens en sterkere kronekurs i forhold til investeringsvalutaene reduserte verdien med 104,4 milliarder kroner. Endringen i kronekursen har imidlertid ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.

Pensjonsfondet nådde 2000 milliarder
Pensjonsfondets verdi passerte for første gang 2000 milliarder i oktober og verdien var 2008 milliarder kroner ved utgangen av oktober.

 

Figurer til pressekonferansen (pdf, 126 kB) 

 

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 20. november 2007 10:00