Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks D-lånsrente

Norges Banks hovedstyre har besluttet å sette D-lånsrenten (utlånsrenten) 1 prosentpoeng over foliorenten (innskuddsrenten). D-lånsrenten har ingen pengepolitisk funksjon og beslutningen medfører ingen endring i Norges Banks pengepolitikk.

Det er renten på bankenes innskudd i Norges Bank (foliorenten) som er Norges Banks styringsrente. Avstanden mellom Norges Banks foliorente og D-lånsrenten er dermed redusert fra 2 til 1 prosentpoeng. Endringer i D-lånsrenten vil heretter automatisk følge endringer i Norges Banks styringsrente (foliorenten). Beslutningen har virkning fra 16. mars 2007.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 15. mars 2007 14:00