Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 14,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august, opp fra 14,4 prosent fram til utgangen av juli. Pengemengden (M2) vokste med 12,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august, opp fra 12,0 prosent fram til utgangen av juli.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 14,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august, opp fra 14,4 prosent fram til utgangen av juli. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 15,4 prosent ved utgangen av juli, opp fra 14,6 prosent ved utgangen av juni. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 12,9 prosent fram til utgangen av august, opp fra 12,7 prosent fram til utgangen av juli. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med 20,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august, opp fra 19,8 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden vokste med 12,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av august, en oppgang fra 12,0 prosent ved utgangen av juli. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter, banker og pengemarkedsfond. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 5,8 prosent fram til utgangen av august, opp fra 4,5 prosent fram til utgangen av juli. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 33,5 prosent fram til utgangen av august, ned fra 36,4 prosent fram til utgangen av måneden før.

Nærmere om statistikkene

Denne statistikken er fra 1. januar 2007 publisert på: www.ssb.no

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 2. oktober 2006 10:00