Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 14,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli, uendret fra utgangen av juni. Pengemengden (M2) vokste med 12,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli, ned fra 13,0 prosent fram til utgangen av juni.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 14,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli, uendret fra utgangen av juni. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 14,4 prosent ved utgangen av juni, opp fra 13,9 prosent ved utgangen av mai. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 12,7 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 12,9 prosent fram til utgangen av juni. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med 19,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli, opp fra 19,4 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden vokste med 12,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli, en nedgang fra 13,0 prosent ved utgangen av juni. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd, banksertifikater og andeler i pengemarkedsfond som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter, banker og pengemarkedsfond. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 4,7 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 5,9 prosent fram til utgangen av juni. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 35,1 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 36,5 prosent fram til utgangen av måneden før.

Bankenes rentemargin falt med 0,03 prosentpoeng i andre kvartal 2006 til 2,26 prosent. Utlånsrenten økte med 0,16 prosentpoeng til 4,23 prosent mens innskuddsrenten økte med 0,19 prosentpoeng til 1,97 prosent ved kvartalets utgang. Rentene på utlån fra livsforsikringsselskaper økte med 0,13 prosentpoeng til 4,13 prosent mens kredittforetakenes utlånsrenter økte med 0,15 prosentpoeng til 3,58 prosent ved utgangen av kvartalet. Utlånsrenten i de statlige låneinstituttene falt med 0,17 prosentpoeng til 3,07 prosent i samme periode.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. august 2006 10:00