Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 13,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april, ned fra 13,9 prosent fram til utgangen av mars. Pengemengden (M2) vokste med 9,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april, en oppgang fra 9,3 prosent fram til utgangen av mars.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 13,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april, ned fra 13,9 prosent fram til utgangen av mars. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 14,2 prosent ved utgangen av mars, ned fra 14,3 prosent ved utgangen av februar. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 13,0 prosent fram til utgangen av april, ned fra 13,4 prosent ved utgangen av mars. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med 17,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april, opp fra 16,8 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden vokste med 9,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av april, en oppgang fra 9,3 prosent fram til utgangen av mars. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 5,1 prosent fram til utgangen av april, ned fra 5,4 prosent fram til utgangen av mars. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 28,3 prosent fram til utgangen av april, mot 22,5 prosent fram til utgangen av måneden før.

Bankenes rentemargin falt med 0,09 prosentpoeng i første kvartal 2006 til 2,29 prosent. Utlånsrenten økte med 0,08 prosentpoeng til 4,08 prosent, mens innskuddsrenten økte med 0,16 prosentpoeng til 1,78 prosent ved utgangen av kvartalet. Rentene på utlån fra livsforsikringsselskaper falt med 0,02 prosentpoeng til 3,99 prosent, mens kredittforetakenes utlånsrenter økte med 0,02 prosentpoeng til 3,43 prosent ved utgangen av kvartalet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. mai 2006 10:00