Norges Bank

Pressemelding

Norges Banks valutakjøp til Statens pensjonsfond - Utland i april 2006

Norges Bank vil i april kjøpe valuta tilsvarende 310 millioner kroner per dag til Statens pensjonsfond - Utland.

Fondets behov for valuta dekkes dels fra Statens direkte økonomiske engasjement i oljevirksomheten (SDØE) og dels ved Norges Banks kjøp i markedet.

Finansdepartementet fastsetter størrelsen på den månedlige avsetningen til fondet. Norges Banks kjøp av valuta er lik differansen mellom denne avsetningen og de anslåtte valutainntektene i SDØE. Det justeres for eventuelle revisjoner av anslagene for foregående måned. Dette medfører at de daglige kjøpene kan variere en del fra måned til måned. De daglige valutakjøpene blir fastsatt for en måned av gangen og kunngjøres siste virkedag måneden før.

Norges Bank mottar i slutten av mars godtgjøring fra Finansdepartementet for sin forvaltning av Statens pensjonsfond - Utland i 2005. Godtgjøringen utgjør om lag 1,2 milliarder kroner. Dette reduserer valutakjøpene i april med om lag 80 millioner kroner per dag.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. mars 2006 10:00