Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 13,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar, opp fra 13,2 prosent fram til utgangen av desember. Pengemengden (M2) vokste med 9,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar, en oppgang fra 9,7 prosent fram til utgangen av desember.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 13,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar, opp fra 13,2 prosent fram til utgangen av desember. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 14,8 prosent ved utgangen av desember, det samme som ved utgangen av november. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 13,2 prosent fram til utgangen av januar, mot 13,4 prosent fram til utgangen av desember. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med 15,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar, opp fra 14,6 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden vokste med 9,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av januar, en oppgang fra 9,7 prosent fram til utgangen av desember. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 4,7 prosent fram til utgangen av januar, opp fra 4,6 prosent fram til utgangen av desember. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 20,6 prosent fram til utgangen av januar, mot 17,3 prosent fram til utgangen av måneden før.

Bankenes rentemargin falt med 0,07 prosentpoeng i fjerde kvartal 2005 til 2,42 prosent. Utlånsrenten økte med 0,07 prosentpoeng til 4,04 prosent, mens innskuddsrenten økte med 0,14 prosentpoeng til 1,62 prosent ved utgangen av kvartalet. Rentene på utlån fra livsforsikringsselskaper falt med 0,01 prosentpoeng til 4,01 prosent, mens kredittforetakenes utlånsrenter økte med 0,02 prosentpoeng til 3,41 prosent ved utgangen av kvartalet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 28. februar 2006 10:00