Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 12,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november, samme veksttakt som fram til utgangen av oktober. Pengemengden (M2) vokste med 8,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november, en nedgang fra 11,0 prosent fram til utgangen av oktober.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 12,3 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november, samme veksttakt som fram til utgangen av oktober (revidert). Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 13,8 prosent ved utgangen av oktober, opp fra 12,8 prosent ved utgangen av september. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 13,2 prosent fram til utgangen av november, opp fra 13,0 prosent fram til utgangen av oktober. Kreditt til ikke-finansielle foretak vokste med 12,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november, samme veksttakt som fram til utgangen av måneden før (revidert).

Pengemengden vokste med 8,6 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av november, en nedgang fra 11,0 prosent fram til utgangen av oktober. Nedgangen i vekstraten har sammenheng med den sterke økningen i livsforsikringsselskapenes bankinnskudd (porteføljeskift) i november 2004. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak (herunder livsforsikringsselskaper) enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 6,7 prosent fram til utgangen av november, opp fra 6,3 prosent ved utgangen av oktober. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 17,1 prosent fram til utgangen av november, ned fra 20,2 prosent ved utgangen av måneden før.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. desember 2005 10:00