Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 12,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, opp fra 11,7 prosent fram til utgangen av september. Pengemengden (M2) vokste med 11,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober. Fram til utgangen av september var tolvmånedersveksten 12,5 prosent.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 12,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, opp fra 11,7 prosent fram til utgangen av september. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 12,8 prosent ved utgangen av september, opp fra 12,3 prosent ved utgangen av august. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 13,0 prosent fram til utgangen av oktober, opp fra 12,8 prosent fram til utgangen av september. Kreditt til ikke-finansielle foretak økte med 12,1 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober, opp fra 10,2 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden vokste med 11,0 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av oktober. Fram til utgangen av september var tolvmånedersveksten 12,5 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 10,8 prosent ved utgangen av september, ned fra 12,5 prosent ved utgangen av august. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 6,3 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 6,9 prosent ved utgangen av september. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 19,4 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 21,7 prosent ved utgangen av måneden før.

Bankenes rentemargin falt med 0,07 prosentpoeng i tredje kvartal 2005 til 2,49 prosent. Utlånsrenten økte med 0,11 prosentpoeng til 3,97 prosent, mens innskuddsrenten økte med 0,18 prosentpoeng til 1,48 prosent ved utgangen av kvartalet. Rentene på utlån fra livsforsikringsselskaper økte med 0,03 prosentpoeng til 4,02 prosent, mens kredittforetakenes utlånsrenter falt med 0,02 prosentpoeng til 3,39 prosent ved utgangen av kvartalet.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 30. november 2005 10:00