Norges Bank

Pressemelding

Avkastning 3,2 prosent på Petroleumsfondet i tredje kvartal

I tredje kvartal 2005 var periodeavkastningen av Statens petroleumsfond 3,2 prosent målt i valutakurven som tilsvarer sammensetningen av Petroleumsfondets referanseportefølje. Avkastningen på aksjeporteføljen var 8,2 prosent. Aksjekursene steg i alle hovedmarkedene, og det var særlig sterk oppgang i Japan. Det var fallende kurser i obligasjonsmarkedene i Asia og i USA, mens det var en svak oppgang i Europa. Avkastningen på obligasjonsporteføljen var -0,1 prosent.

I de tre første kvartalene av 2005 var periodeavkastningen på Petroleumsfondet 8,3 prosent fordelt på 15,8 prosent på aksjer, og 3,4 prosent på renter. Målt i norske kroner var avkastningen 9,1 prosent. Den høyere avkastningen i kroner skyldes at kronen har svekket seg overfor valutaene som inngår i referanseporteføljen.

I tredje kvartal 2005 oppnådde Norges Bank en avkastning i forvaltningen av Petroleumsfondet som er 0,18 prosentpoeng høyere enn avkastningen på den referanseporteføljen som Finansdepartementet har definert. Samlet for de tre første kvartalene er meravkastningen på 0,53 prosentpoeng.

Markedsverdien av Petroleumfondets samlede verdipapirportefølje var 1 281,1 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal. Dette er en økning på 97 milliarder i løpet av kvartalet, og en økning på 265 milliarder siden årsskiftet. Økningen fra årsskiftet skyldes dels tilførselen av nye midler (166 mrd.), dels avkastningen i kapitalmarkedene (92 mrd.) og dels svekkelsen av kronekursen (7 mrd.). Endringen i kronekursen har imidlertid ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft.

Kvartalsrapporten er lagt ut på www.nbim.no.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 29. november 2005 10:00