Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 11,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september, opp fra 11,3 prosent fram til utgangen av august. Pengemengden (M2) vokste med 12,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september. Fram til utgangen av august var tolvmånedersveksten 11,0 prosent.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 11,7 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september, opp fra 11,3 prosent fram til utgangen av august. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 12,3 prosent ved utgangen av august, det samme som ved utgangen av juli. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 12,8 prosent fram til utgangen av september, opp fra 12,5 prosent fram til utgangen av august. Kreditt til ikke-finansielle foretak økte med 10,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september, opp fra 9,5 prosent ved utgangen av august.

Pengemengden vokste med 12,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av september. Fram til utgangen av august var tolvmånedersveksten 11,0 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 12,5 prosent ved utgangen av august, opp fra 9,9 prosent ved utgangen av juli. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 6,9 prosent fram til utgangen av september, ned fra 7,0 prosent ved utgangen av august. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 18,4 prosent fram til utgangen av september, opp fra 15,3 prosent ved utgangen av måneden før.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. oktober 2005 10:00