Norges Bank

Pressemelding

Penge- og kredittstatistikk

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 11,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli, opp fra 10,6 prosent fram til utgangen av juni. Pengemengden (M2) vokste med 10,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli. Fram til utgangen av juni var tolvmånedersveksten 9,4 prosent.

Norges Banks kredittindikator (K2) vokste med 11,2 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli, opp fra 10,6 prosent fram til utgangen av juni. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 13,1 prosent ved utgangen av juni, ned fra 13,5 prosent ved utgangen av mai. K2 er et tilnærmet mål for hvor stor innenlandsk bruttogjeld publikum (husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner) har i norske kroner og utenlandsk valuta. Tolvmånedersveksten i kreditt til husholdninger var 12,3 prosent fram til utgangen av juli, opp fra 12,1 prosent fram til utgangen av juni. Kreditt til ikke-finansielle foretak økte med 9,5 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli, opp fra 8,2 prosent fram til utgangen av måneden før.

Pengemengden vokste med 10,4 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av juli. Fram til utgangen av juni var tolvmånedersveksten 9,4 prosent. Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for pengemengden var 10,6 prosent ved utgangen av juni, ned fra 14,3 prosent ved utgangen av mai. Pengemengden består av sedler og mynt, bankinnskudd og banksertifikater som eies av husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner samt andre finansielle foretak enn statlige låneinstitutter og banker. Tolvmånedersveksten i husholdningenes pengemengde var 7,3 prosent fram til utgangen av juli, opp fra 6,4 prosent ved utgangen av juni. De ikke-finansielle foretakenes pengemengde vokste med 13,4 prosent fram til utgangen av juli, opp fra 12,8 prosent ved utgangen av måneden før.

Bankenes rentemargin falt med 0,08 prosentpoeng i andre kvartal 2005 til 2,59 prosent. Utlånsrenten falt med 0,10 prosentpoeng til 3,87 prosent, mens innskuddsrenten falt med 0,02 prosentpoeng til 1,28 prosent ved utgangen av kvartalet. Rentene på utlån fra livsforsikringsselskaper falt med 0,14 prosentpoeng i andre kvartal 2005 og var 4,13 prosent ved utgangen av kvartalet. Kredittforetakenes utlånsrenter falt med 0,08 prosentpoeng til 3,39 prosent.

Kontakt:

Pressetelefon: 21 49 09 30
E-post: presse@norges-bank.no

Publisert 31. august 2005 10:00